Wiktor Szołtysek

PO OBU STRONACH FRONTU

DZIENNIK ŚLĄSKIEGO ŻOŁNIERZA 1943-1947

Opracowanie: Jan Szołtysek

ON BOTH SIDES OF THE FRONT

JOURNAL OF SILESIAN SOLDIER 1943-1947

Editor: Jan Szołtysek